U Leskovcu je, u sredu, 25.avgusta.2021.godine, sa početkom u 17h30, održano prvo promo-predavanje, škole informatike, pri Akademiji za obrazovanje i informatiku – Leskovac. Radionicu je vodio, instruktor sa dugogodišnjim iskustvom, rada sa decom,i računarima el.ing.Aleksandar Ljubić.

Akademija je osnovana ove godine, a logo je nastao potpuno spontano, kao ideja koja sveobuhvatno reprezentira ishode kursa.

Škola informatike, ima za cilj, postavljanje zdravih osnova i temelja, znanja rada na računaru, a namenjena je svoj deci od trećeg do osmog razreda osnovne škole.

Bazirana je na primeni tehnika, za efikasno pamćenje i učenje, kako bi deca savladala “INFORMATIČKU AZBUKU”, standard koji treba da zadovolji svako dete, da bi se za njega reklo, da pametno i vešto koristi računar.

Windows(Windows Explorer,Net Paint) , Office paket (Word, Excel, Power Point, Front Page…), Internet paket, elektronska pošta,Internet Browser-i, i još mnogo programa i paketa, biće tema kursa, obuke mladih polaznika kursa.

Aleksandar radi i kao instruktor škole brzog čitanja i mudrog učenja – Leskovac. Ovaj projekat je prihvatio, jer kako i sam tvrdi, želi da decu nauči, da postanu “UMETNICI” za kompjuterom.

Mi smo ovde napravili sistem i režim rada gde su grupe manje, i broje do deset deteta, maksimalno.
Drugo, ne ide se dalje sa gradivom, dok deca sama ne probaju, ono šta je tema časa, i osmišljeno je tako da, sami to pokušaju više puta, u toku jedne radionice.
A kao treće, fizički im se, bukvalno, objašnjava, šta su uradila.

Tako na primer, kada deca, čuvaju neki dokument, u folder-u, instruktor, fizički u rukama drži “ŽUTI FOLDER” – od papira, i dokument, od papira takođe, i pojednostavljuje im sliku, šta se zapravo, na virtuelnom planu dogodilo.

Ceo projekat je ideja gospodina Aleksandra Momčilovića, i gospodina Vladimira Đorđevića, koji su, nedvosmisleno podržali ovakav efikasan način rada sa decom, i uočili potencijale svega ovoga, za našu decu, naš grad i okolinu.

Gospodin Vladimir. Đ. i gospodin Aleksandar. M. obezbedili su prijatan ambijent, u centru grada, u ulici Strahinjića Bana. Br. 3.,gde se nalazi i tehnički i tehnološki visoko, opremljen, informatičkih kabinet, sa umreženim računarima i udobnim stolicama.

Nastava se održava radnim danima, a za sve informacije o upisu dece, i programu rada, možete se informisati putem društvenih mreža, kao i na dobro poznate telefone, 016 603 455, 063 18 83 037, 063 455 205, 064 511 45 03, u AKADEMIJI ZA OBRAZOVANJE I INFORMATIKU, pri CENTRU ZA PERMANENTNO OBRAZOVANJE – Leskovac.