AKADEMIJA ZA OBRAZOVANJE I INFORMATIKU, pri CENTRU ZA PERMANENTNO OBRAZOVANJE – Leskovac

Sa naših radionica

Mediji o nama

preuzeto sa youtube kanala TV Leskovac

Partner Centra za permanentno obrazovanje

Škola brzog čitanja i mudrog učenja – Leskovac